Allmänna villkor Coaching | Nedevska Coaching & Events

Allmänna villkor Coaching

Home » Coaching » Allmänna villkor Coaching

Allmänna villkor, köp- och betalningsvillkor

Genom att anmäla dig till tjänsterna nedan accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor.

Personlig Träning & Coaching

Dessa villkor omfattar personlig träningsvägledning och coaching genom Nedevska Coaching (organisationsnummer 690729-4844) nedan kallad ”tjänsterna”. Omfattningen av de olika tjänsterna framgår av beskrivningen på hemsidan.

Anmälan och nyttjande

Du anmäler dig via mail och betalar in fakturan i god tid i förväg. De träningsplaner du får är personliga och får inte spridas.

Åldersgräns

Du måste vara över 18 år för att träna med Nedevska Coaching. Med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar så kan du anmäla dig om du fyllt 16 år.

Medicinskt ansvar och friskrivning

Instruktörerna på Nedevska Coaching har inga läkarkunskaper och ger därför inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på huruvida eller när du kan börja träna igen efter en förkylning, skada eller sjukdom.

Läkares, naprapaters, kiropraktorers, sjukgymnasters eller annan specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand.

Nedevska Coaching ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. Nedevska Coaching gör träningsprogram för att du ska nå eller närma dig dina mål vad gäller fysisk aktivitet och motion/träning.

Du ansvarar själv för att lära dig och säkerställa tekniken på övningarna. Om du är minsta osäker på övningsutförandet så ansvar du själv för att lära dig övningarna genom att boka tid med oss eller någon annan kunnig person för genomgång.

Nedevska Coaching ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av din träning, användande eller oförmågan att använda tjänsterna från Nedevska Coaching. Friskrivningarna i dessa allmänna villkor gäller om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Hälsotillstånd

Våra träningsprogram är inte till för dig med skador eller sjukdomar där läkare eller dylikt avrått från fysisk aktivitet. Du ansvarar själv för att, i god tid, upplysa Nedevska Coaching om alla sjukdomar och skador som kan vara relevant för att vi ska kunna anpassa ditt träningsprogram för dig.

Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar en läkare, naprapat, sjukgymnast eller annan specialist så ansvarar du själv för att diskutera det program som du fått via Nedevska Coaching innan du börjar använda det.

Garanti och resultat
Kosten och träningen som rekommenderas via Nedevska Coaching är metoder som är vetenskapligt förankrade i forskning. Nedevska Coachinglämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar, även om vi lovar att göra vårt allra bästa för att det ska bli resultat.

För att du ska nå dina mål så är det viktigt att genomföra planen fullt ut – gör du det så blir det sannolikt resultat. Bara du kan se till att träningen blir av och bara du kan styra över vad och hur du äter.

Observera att det inte räcker med att boka några veckor för att få resultat. Du behöver lägga både tid och engagemang för att lyckas. Du behöver genomföra de inplanerade träningspassen samt avsätta tid för att kostplanera, handla mat i förväg, förbereda dina måltider och följa kostplanen.

Avtalsperiod, träningsrapport och kostdagbok
Boka inte längre träningsperiod än du tror att du kan genomföra. Du väljer själv en träningsperiod och betalar i förskott. Sedan ansvarar du själv för att utnyttja perioden. Det är viktigt att du skriver på din sida regelbundet och lämnar träningsrapport minst en gång i veckan.

Tiden i din träningsperiod rullar på från det överenskomna startdatumet (framgår av fakturan), oavsett om du utnyttjar träningsprogram, kostupplägg, coaching online eller inte. Inga pengar återbetalas.

Paus i avtalsperioden
Du kan pausa träningsperioden i max 7 dagar om du exempelvis blir förkyld och det gör du i förhand, så snart du känner dig krasslig. För längre paus krävs läkarintyg som du mejlar in på eget initiativ. För att du ska kunna pausa perioden så ska du höra av dig i förväg, inte i efterhand alltså.

Om paus i max 7 dagar så förlängs avtalsperioden med antalet pausade dagar i direkt anslutning till avtalsperioden.

Om längre paus i samband med läkarintyg blir aktuell så är det inte säkert att perioden kan förlängas i direkt anslutning till avtalsperioden, särskild överenskommelse om när förlängning kan ske görs mellan parterna, beroende på när det finns lediga platser exempelvis. Inga pengar återbetalas.

Ångerrätt
Du har rätt att att ångra dig inom 14 dagar från att du anmälde dig via mejl. Rätten att ångra din anmälan eller köp gäller enbart om inte tjänsten börjat användas eller vi har gjort dina program.

Meddelande om utövande av ångerrätten ska skickas till info@nedevska.com så snart som möjligt. Eventuell inbetalning betalas tillbaka inom 30 dagar. Utebliven betalning godtas ej, det är viktigt att du meddelar att du ångrat dig via mejl.

Användning av tjänsterna
Tjänsterna får endast användas för privat bruk. Du får inte använda din sida eller tjänsterna som erbjuds via Nedevska Coaching  på ett sätt som innebär att vi elker annan drabbas av skada eller olägenhet. Du får inte bryta mot svensk lagstiftning och genom att anmäla dig förbinder du dig till att följa reglerna.

Du ansvarar för att inte mejl från Nedevska Coaching hamnar i din skräpmejl, om du inte hör av oss inom förväntad tid, hör av dig omedelbart.

Immateriella rättigheter
Allt material på personligträningonline.se omfattas av Upphovsrättslagen. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning  Nedevska Coaching  innehas av densamma. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av Nedevska Coaching.

Avtalsbrott

Nedevska Coaching har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott – om du alltså bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller Nedevska Coaching har skäl att anta att så är fallet. Till exempel låter andra få tillgång till träningsprogram eller träningsupplägg via sociala medier, hemsida, blogg, mejl, pappersutskrift eller liknande.

Det är helt okej att ta med en eller flera kompisar när du tränar programmen men alltså inte sprida dem vidare via utskrifter, mejl, sociala medier eller liknande.

Det är också helt okej att blogga om att du tränar med Nedevska Coaching  men alltså inte lägga ut exakta träningsprogram eller kostmenyer eller mejl. Du kan alltså skriva ”idag har jag tränat benträning med min PT Anne Mari  och det känns i ben och bak så här i efterhand” eller liknande.

Ändringar

Nedevska Coaching äger rätt att när som helst ändra innehållet på sajten utan att meddela eller inhämta godkännande.

Personuppgifter

Du ansvarar för att lämna sanna uppgifter om dig själv, din ålder exempelvis. Genom att anmäla dig så förbinder du dig samtidigt till att lämna korrekta uppgifter.

Om du byter mejladress så ansvarar du själv för att också meddela Nedevska Coaching om detta så att du inte missar viktig information.

Genom att anmäla dig så samtycker du till att Nedevska Coaching kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från Nedevska Coaching eller samarbetspartner.

Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Integritet

Den enda som vet ditt fullständiga namn är våra personliga tränare och coacher och allt du skriver och berättar förs inte vidare till tredje part.

Lagval och tvist

Eventuell tvist hänförlig till villkoren, användningen av tjänsterna skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.

Comments & Responses